Λοιπόν αλλόκοτε φόβε, κάποτε μου ήσουν εχθρός.Τώρα, γίνε στα χέρια μου σφαίρες.Απ’ τις παράξενες και τις θαυμάσιες, να πάρω μπροςστις τελευταίες λεύτερες μέρες.

Λοιπόν αλλόκοτε φόβε, κάποτε μου ήσουν εχθρός.
Τώρα, γίνε στα χέρια μου σφαίρες.
Απ’ τις παράξενες και τις θαυμάσιες, να πάρω μπρος
στις τελευταίες λεύτερες μέρες.